شرایط پرداخت وجه

با روش کارت به کارت به شماره کارت زیر میتوانید وجه خود را واریز نمایید و همچنین درگاه پرداخت آنلاین  سایت هم فعال است.

5892101125120093

6221061217379405

وحید کاردانی